Anasayfa / Dargeçit İlçesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Revizyon Paftası 28.04.2022 tarihinden itibaren 1 ay boyunca askıya çıkarılmıştır.